อักษรลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์ม (Cuneiform)

อักษรลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์ม (Cuneiform)

อักษรลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์ม Cuneiformเป็นรูปแบบการเขียนแรกเริ่มที่ประดิษฐ์โดยชาวสุเมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมียราว 3,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช อักษรนี้เมื่อเขียนลงบนแผ่นดินเหนียว จะมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมๆ มีลักษณะคล้ายกับรอยตีนไก่  เชื่อว่าเขียนด้วยก้านอ้อและกดลงบนแผ่นดินเหนียวที่อ่อนตัวแล้วนำไปตากแดดหรือเผาให้แห้ง

โฆษณา